FANDOM


2 con đũy 38sida là cụm từ dùng để chỉ 2 con đỉ thuộc niên 38 của Trường Monkfoul University. 2 y rất mê trai, khen thằng Huỳnh Phú Sổ không ngớt. 2 con đỉ này đã sang Nga nhờ vào ABCXYZ, giống Win Yin.

Giới thiệusửa

Trong 2 con đũy này, có 1 con đỉ tên Thy Hoang (face:thy.hoang.543) và con đỉ còn lại tên Un cờ nâu. Tưởng mình là giỏi, 2 y hay lên mặt với đời, sợ có ngày chúng đập.

Thành tíchsửa

Hai y gần đây up 1 clip thể hiện khoe mình qua Nga Móc Cu học trường Học viện Pú kim và thể hiện mình giỏi tiếng Anh nên không thèm nói tiếng Việt với bất cứ ai. Thậm chí clip gần đây mang tiếng ủng hộ và hỗ trợ, chia sẻ với các bạn trong mùa thi mà cũng ứ chịu nói tiếng Việt. Nói tiếng Anh cho mino nghe, nhưng nổ banh quá khiến tên phú sổ cũng bị vạ lay. Hai y mê trai tới mức nhắc bạn có 1 khen Sổ tới 10 làm thằng Sổ lên đỉnh đăng vào Group luôn.

Đánh giásửa

Tự biết; Hy vọng bị đầu trọc cưa đầu, chặt xác, banh da, cắt máu cho vừa đời.

Video từ  YOUtubesửa

watch?v=ryvdx4n1YHw&feature=youtu.be (thế sau url Youtube)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên