Fandom

Ngày Xửa Ngày Xưa Wiki

Killian Jones

70bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Killian Jones
3PromoHook3.jpg
Nhân vật cổ tích
Thông tin tiểu sử
Mô tả thể trạng
Các mối quan hệ
Thông tin chương trình
Diễn viên: Colin O'Donoghue
Xuất hiện lần đầu: "The Crocodile"
Trang liên quan
THƯ VIỆN ẢNH

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên