FANDOM


Louis Adams hay còn được biết đến với tên đầy đủ là Fang Louis Adams là một tên giữ ngựa nổi tiếng cho Bạch Tuyết. Sau này khi thấy hắn làm việc không hiệu quả mà hoang tưởng quá nhiều, hoàng gia Tuyết Lem đã mang sang cho Hội Giáo dục quốc dân xài đỡ.

Cốt truyệnsửa

Thi rớt đại học vào ngành học mình mơ ước và may mắn thay được vào ngành ngôn ngữ Ngố - Brother. Louis Adams như rớt từ trên trời xuống. Hắn từ một người bình thường hóa thành người đồng tính. Sự thất bại khá nặng khiến hắn rơi vào cảnh nghiện hút Shisa, rồi đâm đầu vào thành tích, ôm mớ giấy lộn. Hắn lúc nào mặt cũng hấc hấc lên vì thành tích cao mà thực chất là nhờ chùi đít nhiều con ngựa. Hắn hiện đang làm thầy dạy ngựa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên