FANDOM


Ngày Xửa Ngày Xưa Wiki
Wiki-wordmark
Thông tin trang web
Địa chỉ: ngayxuangayxua.wikia.com
vi.onceuponatime.wikia.com
Kiểu trang mạng: Dự án Bách khoa Toàn thư Trực tuyến (Wiki)
Phi thương mại
Thành lập: 15 tháng 12, 2012
Đăng ký: Không bắt buộc
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Mục đích: Cơ sở lưu trữ dữ liệu thông tin về Ngày Xửa Ngày Xưa, thế giới quan nội dung và các phương tiện truyền thông liên quan.
Một trang mạng cho mọi người tìm hiểu và thưởng thức
Facebook liên kết: facebook.com/OnceUponaTimeVN

Ngày Xửa Ngày Xưa Wiki là dự án cơ sỡ dữ liệu thông tin đặt trên hệ thống wiki và là một trang mạng cộng đồng dành riêng cho chương trình Ngày Xửa Ngày Xưa.

Mục tiêu của Ngày Xửa Ngày Xưa Wiki là:

  • Hướng dẫn tìm hiểu mọi thứ liên quan đến loạt chương trình Ngày Xửa Ngày Xưa - Once Upon a Time — trong và ngoài thế giới quan. Mọi người được khuyến khích trợ giúp và thêm vào những gì họ biết.
  • Một trang cộng đồng trao đổi cho các thành viên chia sẻ quan điểm và nội dung về chương trình.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên