FANDOM


Nguyễn Lĩnh Nghị hay còn gọi là "Ông Nghị, ngài Nghị", là một học sinh gương mẫu của trường trường Bridge Rakkyo. Anh nổi tiếng là một học sinh sát gái, gặp ai cũng dê (lady killer), đến nỗi cả giáo viên chủ nhiệm của mình là Wall Ochna Integerrima cũng thấy thích vì được cậu thả dê.

Nhưng mặt nạ học sinh gương mẫu của cậu đã rớt một cái phịch, năm đó, cậu đánh nhau uỳnh uỵch đến nỗi tay bó bột, nhà trường phải kỷ luật. Nhưng cậu vẫn chống chế, cho rằng mình là kẻ bị hại.

Sau một khoảng thời gian, cậu thành một kẻ bắt nạt những người bạn trong lớp. Do chán đời từ từ cậu thành trai bao. Bao nhiêu danh tiếng cậu gầy dựng được bỗng chốt đổ vỡ từng mạnh.

Bạn thân cởi truồng tắm mưa của cậu là Light GloryThinking Light.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên