FANDOM


Nitkolas Mutchiritsu là một hiệp sĩ, phục vụ cho 8 đời lãnh chúa, anh là nhân vật xuất hiện trong ngày xửa ngày xa xưa. Là người Nga gốc Nhật, sử dụng kiếm thuộc hàng xuất sắc nhất vũ trụ Hôm nay,mình sẽ gặp lại nhé

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên