FANDOM


Regina
3PromoQueen3.jpg
Nhân vật cổ tích
Thông tin tiểu sử
Tương thích: Regina Mills
Mô tả thể trạng
Các mối quan hệ
Thông tin chương trình
Diễn viên: Lana Parilla
Xuất hiện lần đầu: "Pilot"
Trang liên quan
THƯ VIỆN ẢNH

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên